17 Dec 2016 تاریخچه پیدایش مسیح

Title:

تاریخچه پیدایش مسیحیت در ایران

Text:  

از آنجا که تاریخ اشاعه دین مسیح در دنیا به سال‌های دوری می‌رسد. ‍رسیدن به تاریخ دقیق ورود مسیحت به ایران کار آسانی نیست. اما از آنجا که ایران یکی از تمدن‌ها زنده آن دوران بود می‌توان تخمین زد که ورود دین مسیح به ایران در همان قرن اول بوده است. این ادعا را می‌توان با تکیه بر روایتی که در انجیل « اعمال رسولان» آمده است محکم دانست. در انجیل « اعمال رسولان آمده است: «روز پنطیکاست که حواریون مسیح به زبان‌ های مختلف به مسیح که پنجاه روز پیش از آن صعود فرموده بود، شهادت می‌ دادند عده زیادی از فرق مختلف در آنجا حضور داشتند و سخن ‌ایشان را شنیدند. از آن جمله پارتیان و مادیان و عیلامیان و ساکنان جزیره (بین‌ النهرین) هستند.» هر چند به گواه تاریخ انتشار عقاید و سلوک این پیامبر بزرگ بعد از یکی دو قرن دیگر ‍در ایران پ‍ررنگ شده و بعد از جنگی که بین ایران و روم در گرفت روزبروز گسترده‌تر شد. به‌طوریکه شهرهاى، ارمنستان، کردستان، گندیشاپور، شوش و ... اسقف داشتند. مسیحت در ایران وقتی طرفداران بیشتری ‍پیدا کرد که مسیحیان فرقه مسیحیان نسطورى از قسطنطنیه توسط اسقف کلیساى آن شهر تبعید شدند و در قرن پنجم میلادی به ‌ایران پناه آوردند و به طور مستقل از کلیساى روم شرقى به تبلیغ دین عیسى مسیح پرداختند. مسیحیان نسطوری براى عیسى (ع) دو جنبه قائل‌ اند: جنبه انسانى و جنبه الهى و جنبه بشرى او را قوى‌‌تر می‌دانند.  علت تبعید این فرقه از قسطنطنیه به خاطر عقایدشان مبنی بر به دو بعدى بودن عیسى بود. در اواخر دوره ساسانى بیشتر مسیحیان‌ ایران را فرقه نسطورى تشکیل می ‌دادند. در پایان عصر ساسانى و آغاز دوره اسلامى، مسیحیان در ایران به آسانی زندگی می‌کردند و مشاغل مهم هم داشتن. اتفاقی که در دوره ساسانى ‌افتاد این بود که مسیحیت به عنوان یکی از اقلیت‌هاى مذهبى به رسمیت شناخته شد.

Written By: Arman Bayounsa 17 December 2016


Printer Printable Version